BİYOJEL® BAĞLAYICI AJAN


 

Su bazlı BİYOJEL® Bağlayıcı Ajan, döküm endüstrisinde maça kumunu bağlayarak istenilen özelliklerde maça hazırlanmasında kullanılır.

Hem sıcak kutu (hot-box) ve hem de soğuk kutu (cold-box) maça hazırlamada maça kumunu bağlamak için kullanılır.

Demir ve demir dışı döküm sistemlerinde kullanılabilir.

Uçucu organik bileşikler (VOC) içermez, kokusuzdur.

Zehirli bileşenler (formaldehit vb.) ve organik

çözücüler içermez.

Sertleşme işlemi sırasında SO2 ve NOX gazları salınımı yoktur.

Zamanla ambalajında viskozite artışı (kalınlaşma) olmaz.

Otomasyonla maça hazırlanmasına uygundur.

Yüksek döküm kalitesi sağlar.