"Türk Endüstrisi’nde bir ilk"


 Kolloidal silika endüstriyel ölçekte Türkiye’de ilk kez BİYOTEZ tarafından üretilmiş ve satışa sunulmuştur.

“Bottom-up processing” yöntemi ile nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmiş özel formülasyonun patent çalışmaları BİYOTEZ tarafından  başlatılmıştır.
 BİYOTEZ tarafından geliştirilen özel stabilizasyon formülasyonu ile kolloidal silikanın 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda defalarca donup  çözülmesine rağmen  karalılığını ve özelliğini kaybetmeyerek dünyada üretilen tüm kolloidal silikaların önüne geçmiştir.

 Kolloidal silikalar 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar ve nanopartiküllerin faz ayrılması sonucunda birbirlerine yapışarak kararlılıkları    bozulur, kolloidal silika  özelliğini kaybeder.