BİYOTEZ Makine Kimya Ar-Ge Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, kimya sanayimizin kapsadığı ilaç, medikal, gıda, tarım, tekstil, boya, metal döküm ve işle

me, yapı kimyasalları gibi tüm sektörlere hammadde, ar-ge ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuştur. Şirket merkezi ve üretim tesisi Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunmaktadır.


Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından ithal edilen hammaddelerin ülkemizde üretimini kendine görev edinen BİYOTEZ, yine sanayimizin ihtiyaç duyduğu makinelerin tasarımını yapmakta ve üretimini gerçekleştirmektedir. Kurulum sonrasında makinelerin devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu tüm makine 

çözümlerinde bünyemizde anahtar teslim hizmet verilmektedir.

Firmaların üretim konularında ihtiyaç duydukları ar-ge çalışmaları BİYOTEZ tarafından kendi laboratuvar ve üretim

tesisinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ürün geliştirme ve yenilikçi ürün üretme konularında firmalar ile çalışan  BİYOTEZ, uzman kadrosu ile projelendirme, proje yürütme ve projenin sonlandırılması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir

 Nanoteknoloji ve biyoteknoloji tabanlı bir teknoloji geliştirme şirketi olan BİYOTEZ’in vizyonu, bilimsel bilgi ile pratik 

deneyimlerimizin buluşacağı yenilikçi ürünleri ve projeleri sanayiye sunmak, sanayinin hammadde ve makine konuların

da ihtiyaç duyacağı her türlü hizmeti en hızlı ve doğru şekilde verebilmek, multidisipliner bir yaklaşımla farklı bakış açıları getirerek alanında öncü bir firma olmaktır.

Bilimsel tabanlı bir Ar-Ge şirketi olan BİYOTEZ’in misyonu ise sanayimizin ihtiyaç duyduğu konulara yeni teknolojiler, yenilikçi, ürünler ve bilimsel yaklaşımlarla hizmetler geliştirmek ve müşterilerine çözüm ortağı olabilmektir.