Kolloidal Silika (Colloidal Silica)


 

Kolloidal silika endüstriyel ölçekte Türkiye’de ilk kez BİYOTEZ tarafından üretilmiş ve satışa sunulmuştur.
“Bottom-up processing” yöntemi ile nanoteknoloji kullanılarak geliştirilmiş özel formülasyonun patent çalışmaları BİYOTEZ tarafından başlatılmıştır.
Kolloidal silikalar 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda donar ve nanopartiküllerin faz ayrılması sonucunda birbirlerine yapışarak kararlılıkları bozulur, kolloidal silika özelliğini kaybeder.

BİYOTEZ tarafından geliştirilen özel stabilizasyon formülasyonu ile kolloidal silikanın 0oC’nin altındaki sıcaklıklarda defalarca donup çözülmesine rağmen karalılığını ve özelliğini kaybetmeyerek dünyada üretilen tüm kolloidal silikaların önüne geçmiştir.
Kolloidal Silika Nedir?
Kolloidal silika amorf silisyum dioksit (SiO2) nanopartiküllerinin su içerisinde kararlı ve homojen bir şekilde dağıtılmış halidir. Nanopartüküllerin yüzeyinde oluşturulan elektriksel yüklere bağlı olarak karalılığı sağlanır. Üretimde düşük miktarda sodyum iyonları ile yüksek miktarda partikül kararlılığı sağlanmaktadır.
Herhangi bir yüzey modifikasyonu yapılmamış kolloidal silika sulu çözeltilerinin pH’ı 8 – 10.5 aralığında hazırlanabilmektedir.
Kolloidal silikanın viskozitesi suyun viskozitesine yakın değerlerdedir. Kolloidal silika nanopartikül boyu 1 – 100 nm, derişimleri ise - %50 arasında üretilebilmektedir.

Kolloidal Silika Kullanım Alanları
Boya endüstrisinde yüzeye uygulanan boyanın çizilme dayanımını arttırıcı olarak kullanılmakta ve boya formülasyonlarına ilave edilmektedir. Ayrıca boyanın sürüldüğü yüzeye yapışmasını arttırmaktadır. Bunun yanında pencere ve kapı gibi iki kanadın birleştiği ve ayrıldığı uygulamalarda kanatların boyanması sonrasında iki boyalı yüzeyin birbirlerine yapışmasını önler.
Tekstil endüstrisinde kumaşa kaymaz özelliğin kazandırılması ile ipliğin boyanma aşamasında homojen boyanmanın sağlanmasında kullanılır.
Yapı sektöründe ısıl izolasyonda ve yanmazlığın kazandırılmasında kullanılmaktadır. Betonun mekanik dayanımını arttırmakta ve aşınmasına engel olmaktadır. Yeraltı inşaat uygulamalarında açılan tünellerdeki kılcal çatlakların kapatılması ve su izolasyonunda kullanılmaktadır.
Yarıiletken sektöründe hazırlanan silikon yongaların yüzeylerinin cilalanmasında parlatıcı ajan olarak kullanılmaktadır.
Kâğıt endüstrisinde kağıdın kaymazlığını sağlamak için ve selüloz üretiminde su içerisinde dağılmış selülozu çöktürmek için kullanılmaktadır.
Döküm endüstrisinde özellikle hassas döküm uygulamalarını içeren savunma sanayii, otomotiv, makine parçaları, medikal ve dental uygulamalarda dökümün gerçekleştirildiği seramik kalıbın yapımında en önemli bileşendir.
Akü endüstrisinde üretilen jel akülerin hazırlanmasında sülfürik asidin jelleştirilmesi için kullanılmaktadır.

Refrakter ve mühendislik seramikleri endüstrisinde seramik malzemede bağlayıcı ajan olarak kullanılmaktadır. Sektörde kullanılan en önemli inorganik yapıştırıcı kolloidal silikadır.

İçecek endüstrisinde berraklığın sağlanması için durultma ajanı olarak kullanılmaktadır.